Yelken kanat


- Yelkenkanat motorsuz bir hava aracıdır. Kanadı delta şeklini andırdığı için
deltekanat yada askılı planör (Hang Glider) adlarıyla da anılır. Delta
şeklindeki kanat bir uçağın kanadı ile aynı profil yapısına sahiptir. Kanat,
hava içinde hareket ettirildiği zaman uçaktakine benzer bir biçimde taşıma
kuvveti oluşturur. Hız yeterli bir seviyeye geldiğinde, kanat üzerinde pilotun
ağırlığını karşılayıp havada tutunacak kadar taşıma kuvveti elde edilir ve kanat
uçmaya başlar.